Miracles

Journal publications

Dutch

 • “Vrouwen verhalen wonderen: Interdisciplinaire Onderzoekssa­menwerking Vrouwen­stu­dies aan de KTU,” Sofia: Nieuwsbrief Vrouwenstu­dies Theologie 2 (1994) nr.1, 31-32.
 • “De herontdekking van het wonder,” Sofia: Nieuwsbrief Vrou­wenstudies Theologie 3 (1995) nr. 1, 7-15.
 • “Het wonder in handen van vrouwen,” Wereld en Zending 27 (1998) nr 2, 48-55.
 • “Voorbij de verlegenheid: Nieuwe toe-eigeningen van het wonder,” Wereld en Zending 27 (1998). nr 2, 79-86.
 • “Stapvoets geloven: de pelgrimstochten van Egeria,” Fier 4 (2001) nr. 5, katern (I-VIII) [bewerking].
 • “Het wonder in handen van vrouwen,” Sofia: Vrouwenstudies Theologie 8 (2001) nr. 3, 22-30 [herdruk].
 • “Wonderlijke verhalen: Presentatie Women and Miracle Stories”, Sofia: Vrouwenstudies Theologie 8 (2001) nr. 3, 3-7.
 • “Bloemen uit de hemel: Eigentijdse wonderverhalen van vrouwen en mannen,” Fier 8 (2005), nr. 3, katern pp. 1-VIII.
 • “Tussen verbeelding en beeldenstorm: Het heilige in hedendaagse wonderverhalen,” Speling 57 (2005) nr. 2, pp. 23-29.
 • “Hedendaagse wonderervaringen als eye-openers,” Interpretatie 13(2005) nr. 7, 14-17.
 • “Verbeelding van het wonder(lijke) in hedendaagse wonderverhalen,” Tijdschrift voor Theologie 45 (2005), 397-413.
 • “Van heiligenbeeld tot Space Shuttle: Het wonder(lijke) in de hedendaagse wonderverhalen van het KRO-programma ´Wonderen bestaan´”, in: Charles Caspers, Peter Nissen & Peter Raedts (red.), Heiligen en hun wonderen: Uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden (Budel: Damon, 2007), 119-150.
 • “Groeten uit de hemel: voorbij het theologisch ongemak met levenstekens van dierbare overledenen?” Tijdschrift voor Theologie 51 (2011) nr. 2, 193-214.
 • “Moderne wonderverhalen: Heiliging in het dagelijks leven,” Tijdschrift voor Geestelijk Leven 69 (2013) nr. 3, 87-96.

Contributions to Edited Volumes

Publications (co-)edited by Anne-Marie Korte have been marked with an asterisk.*

English

 • “Women and Miracle Stories: An Introduction,” in: Anne-Marie Korte (ed.), Women & Miracle Stories: A Multidisciplinary Exploration (Leiden: Brill, 2000, 2004), 1-28.*
 • “A Different Grace: Epilogue,” in: Anne-Marie Korte (ed.), Women & Miracle Stories: A Multidisciplinary Exploration (Leiden: Brill, 2000, 2004), 325-340.*
 • “Miraculous Women: Miracles, Religious Authority and Gender,” in: Marcel Poorthuis & Joshua Schwartz (eds), Saints and Rolemodels in Judaism and Christianity (Leiden: Brill, 2004), 415-432.
 • “The wonder of dreams: How dreams advance in contemporary miracle stories,” in: Kate Adams, Bart Koet and Barbara Roukema-Koning (eds.), Dreams and Spirituality: A Handbook for Ministry, Spiritual Direction and Counselling (London: Canterbury Press Norwich, 2015), 102-115.
 • “Signs from Heaven: Figuring the Sacred in Contemporary Miracle Stories,” in: Angela Berlis, Kune Biezeveld and Anne-Marie Korte (eds), Everyday Life and the Sacred: Re-Configuring Gender (Leiden: Brill, 2017), 302-326.*

Dutch

 • “Schep­ping van het ongerijmde: Multidisciplinair onderzoekspro­ject ‘Vrouwen verhalen wonderen’ aan de KTU,” in: Anne-Marie Korte e.a. (red.), Proeven van vrouwenstudies theologie IV, [IIMO Research Publication; 44] (Leiden/Utrecht: IIMO/IWFT, 1996), 203-223.*
 • “Het wonder in handen van vrouwen,” in: Anne-Marie Korte e.a. (red.),  Wonderen die de wereld nog niet uit zijn (Kampen: Kok, 1998), 64-72 [herdruk].*
 • “Voorbij de verlegenheid: Nieuwe toe-eigeningen van het wonder,” in: Anne-Marie Korte e.a. (red.),  Wonderen die de wereld nog niet uit zijn (Kampen: Kok, 1998), 98-106 [herdruk].*
 • “In de voetstappen van Egeria? Pelgrimage en wonderen in de hedendaagse religieuze en theologische belangstelling”, in: Paul Post en Louis van Tongeren (red.), Devotioneel ritueel: Heiligen en wonderen, bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden (Kampen: Gooi en Sticht, 2001), 21-40.
 • “Hedendaagse wonderervaringen als eye-openers,” in: Henriëtte Klijnstra et al. (red.), Groninger Historisch Dispuut Ubbo Emmius Almanak 2006/7, Thema ‘Wonderen’, (Groningen: GHD Ubbo Emmius, 2008), 88-94.
 • “Huis-tuin-en-keukenwonderen,” in: Angela Berlis en Anne-Marie Korte (red.), Alledaags en buitengewoon: spiritualiteit in vrouwendomeinen (Vught: Skandalon, 2012), 17-27.*
 • “Eigentijdse wonderverhalen als ‘momentane’ religiositeit,” in: Joas Wagemakers en Lucien van Liere (red.), Wie is er bang voor religie? Waarom kennis van religie belangrijk is (Almere: Parthenon, 2019), 46-52.
 • “Het wonder als schok van het ongewone,” in: Marije de Nood & Rianneke van der Houwen-Jelles (red.), Allemaal wonderen (Zwolle/Utrecht: Wbooks, 2020), 28-39.

Other

 • “Heilige,” in: Elisabeth Gössmann e.a. (Hrgs.) Wörterbuch der Feministischer Theologie [2., vollständig überarbeitete und grundlegend erweiterte Auflage] (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2002), 274-276.

Lectures and Conference Papers

to be updated

Media Appearances and Presentations

to be updated