Miracles

Journal publications

Dutch

 • “Vrouwen verhalen wonderen: Interdisciplinaire Onderzoekssa­menwerking Vrouwen­stu­dies aan de KTU,” Sofia: Nieuwsbrief Vrouwenstu­dies Theologie 2 (1994) nr.1, 31-32.
 • “De herontdekking van het wonder,” Sofia: Nieuwsbrief Vrou­wenstudies Theologie 3 (1995) nr. 1, 7-15.
 • “Het wonder in handen van vrouwen,” Wereld en Zending 27 (1998) nr 2, 48-55.
 • “Voorbij de verlegenheid: Nieuwe toe-eigeningen van het wonder,” Wereld en Zending 27 (1998). nr 2, 79-86.
 • “Stapvoets geloven: de pelgrimstochten van Egeria,” Fier 4 (2001) nr. 5, katern (I-VIII) [bewerking].
 • “Het wonder in handen van vrouwen,” Sofia: Vrouwenstudies Theologie 8 (2001) nr. 3, 22-30 [herdruk].
 • “Wonderlijke verhalen: Presentatie Women and Miracle Stories”, Sofia: Vrouwenstudies Theologie 8 (2001) nr. 3, 3-7.
 • “Bloemen uit de hemel: Eigentijdse wonderverhalen van vrouwen en mannen,” Fier 8 (2005), nr. 3, katern pp. 1-VIII.
 • “Tussen verbeelding en beeldenstorm: Het heilige in hedendaagse wonderverhalen,” Speling 57 (2005) nr. 2, pp. 23-29.
 • “Hedendaagse wonderervaringen als eye-openers,” Interpretatie 13(2005) nr. 7, 14-17.
 • “Verbeelding van het wonder(lijke) in hedendaagse wonderverhalen,” Tijdschrift voor Theologie 45 (2005), 397-413.
 • “Van heiligenbeeld tot Space Shuttle: Het wonder(lijke) in de hedendaagse wonderverhalen van het KRO-programma ´Wonderen bestaan´”, in: Charles Caspers, Peter Nissen & Peter Raedts (red.), Heiligen en hun wonderen: Uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden (Budel: Damon, 2007), 119-150.
 • “Groeten uit de hemel: voorbij het theologisch ongemak met levenstekens van dierbare overledenen?” Tijdschrift voor Theologie 51 (2011) nr. 2, 193-214.
 • “Moderne wonderverhalen: Heiliging in het dagelijks leven,” Tijdschrift voor Geestelijk Leven 69 (2013) nr. 3, 87-96.

Contributions to Edited Volumes

Publications (co-)edited by Anne-Marie Korte have been marked with an asterisk.*

English

 • “Women and Miracle Stories: An Introduction,” in: Anne-Marie Korte (ed.), Women & Miracle Stories: A Multidisciplinary Exploration (Leiden: Brill, 2000, 2004), 1-28.*
 • “A Different Grace: Epilogue,” in: Anne-Marie Korte (ed.), Women & Miracle Stories: A Multidisciplinary Exploration (Leiden: Brill, 2000, 2004), 325-340.*
 • “Miraculous Women: Miracles, Religious Authority and Gender,” in: Marcel Poorthuis & Joshua Schwartz (eds), Saints and Rolemodels in Judaism and Christianity (Leiden: Brill, 2004), 415-432.
 • “The wonder of dreams: How dreams advance in contemporary miracle stories,” in: Kate Adams, Bart Koet and Barbara Roukema-Koning (eds.), Dreams and Spirituality: A Handbook for Ministry, Spiritual Direction and Counselling (London: Canterbury Press Norwich, 2015), 102-115.
 • “Signs from Heaven: Figuring the Sacred in Contemporary Miracle Stories,” in: Angela Berlis, Kune Biezeveld and Anne-Marie Korte (eds), Everyday Life and the Sacred: Re-Configuring Gender (Leiden: Brill, 2017), 302-326.*

Dutch

 • “Schep­ping van het ongerijmde: Multidisciplinair onderzoekspro­ject ‘Vrouwen verhalen wonderen’ aan de KTU,” in: Anne-Marie Korte e.a. (red.), Proeven van vrouwenstudies theologie IV, [IIMO Research Publication; 44] (Leiden/Utrecht: IIMO/IWFT, 1996), 203-223.*
 • “Het wonder in handen van vrouwen,” in: Anne-Marie Korte e.a. (red.),  Wonderen die de wereld nog niet uit zijn (Kampen: Kok, 1998), 64-72 [herdruk].*
 • “Voorbij de verlegenheid: Nieuwe toe-eigeningen van het wonder,” in: Anne-Marie Korte e.a. (red.),  Wonderen die de wereld nog niet uit zijn (Kampen: Kok, 1998), 98-106 [herdruk].*
 • “In de voetstappen van Egeria? Pelgrimage en wonderen in de hedendaagse religieuze en theologische belangstelling”, in: Paul Post en Louis van Tongeren (red.), Devotioneel ritueel: Heiligen en wonderen, bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden (Kampen: Gooi en Sticht, 2001), 21-40.
 • “Hedendaagse wonderervaringen als eye-openers,” in: Henriëtte Klijnstra et al. (red.), Groninger Historisch Dispuut Ubbo Emmius Almanak 2006/7, Thema ‘Wonderen’, (Groningen: GHD Ubbo Emmius, 2008), 88-94.
 • “Huis-tuin-en-keukenwonderen,” in: Angela Berlis en Anne-Marie Korte (red.), Alledaags en buitengewoon: spiritualiteit in vrouwendomeinen (Vught: Skandalon, 2012), 17-27.*
 • “Eigentijdse wonderverhalen als ‘momentane’ religiositeit,” in: Joas Wagemakers en Lucien van Liere (red.), Wie is er bang voor religie? Waarom kennis van religie belangrijk is (Almere: Parthenon, 2019), 46-52.
 • “Het wonder als schok van het ongewone,” in: Marije de Nood & Rianneke van der Houwen-Jelles (red.), Allemaal wonderen (Zwolle/Utrecht: Wbooks, 2020), 28-39.

Other

 • “Heilige,” in: Elisabeth Gössmann e.a. (Hrgs.) Wörterbuch der Feministischer Theologie [2., vollständig überarbeitete und grundlegend erweiterte Auflage] (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2002), 274-276.

Lectures and Conference Papers

Dutch

 • De herontdekking van het wonder. Lezing gehouden op de studiedag “Vrouwen verhalen wonderen” van de gelijknamige onderzoekssamenwerking aan de KTU te Utrecht, 28 april 1995.
 • Wonderen in het licht van vrouwenstudies. Lezing voor het Colloquium van Geestelijke Verzorgers in Psychiatrische Instellingen te Maarssen op 4 februari 1999.
 • Vrouwen en wonderen: De ‘steelse blik’ van Rachel. Lezing voor de Oecumenische Werkgroep “Samen Verder” te Santpoort, 8 november 2000.
 • Wonderlijke verhalen: Presentatie ‘Women and Miracle Stories’.  Inleiding op de studiemiddag ‘Women and Miracle Stories’ van de Interdisciplinaire Werkgroep Gender- en Vrouwenstudies Theologie KTU-GGL, 24 januari 2001.
 • Niet te geloven!? Wonderen in de hedendaagse theologie. Lezing op de studiedag ‘De Weg der Wonderen’ van de Thomas Moore Academie te Zwolle, 4 april 2001.
 • Geloof hechten aan wonderverhalen: Een onderzoek naar de brieven van KRO´s ´Wonderen bestaan´. Hoofdlezingop het Symposium `Wonder boven wonder´(KRO/KTU/Luce) op 29 oktober 2004 te Utrecht.
 • Alle verstand te boven? Wonderverhalen van mannen en van vrouwen uit het KRO-programma ´Wonderen bestaan´. Lezing ter gelegenheid van de Catharinadag over `Media, gender en spiritualiteit´ op 25 november 2004 te Borne.
 • Een anjer uit de zee: Wonderverhalen van mannen en van vrouwen uit het KRO-programma `Wonderen bestaan´ Lezing voor de parochie H. Maria Geboorte op 23 februari 2005 te Dussen.
 • Van heiligenbeeld tot spaceshuttle: Vormgeving van het wonder in hedendaagse wonderverhalen. Lezing op het congres ‘Heiligen en hun wonderen’ van het onderzoeksprogramma ´Cultureel Erfgoed van het Christendom´ van de Radboud Universiteit Nijmegen op 9 december 2005 te Nijmegen.
 • Verfilmde verschijningen: Vormgeving van het wonder in hedendaagse wonderverhalen. Onderzoekspresentatie en workshop voor KRO-medewerkers op 1 februari 2006 te Hilversum.
 • Verlichting en verwondering: De hedendaagse wonderen van het KRO-programma `Wonderen bestaan´. Lezing op de Culturele Zondag, Universiteit Utrecht, op 26 maart 2006 te Utrecht.
 • Hedendaagse wonderverhalen: ´subjectivering van religie´? Lezing op de studiedag ´Religie in de marge?´ van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap op 8 april 2006  te Utrecht.
 • Verlichting en verwondering: De hedendaagse wonderen van het KRO-programma `Wonderen bestaan´. Lezing voor het Studium Generale, Universiteit Utrecht, op 12 april 2006 te Utrecht.
 • Hedendaagse wonderverhalen. Lezing op de themabijeenkomst ‘Wonderen voor jongeren’ van de RK Jongerengroep Arnhem op 18 juni 2006 te Arnhem.
 • Wonder of toeval: Het wonderlijke in hedendaagse wonderverhalen. Lezing in de serie thema-avonden over ´Wonderlijke ervaringen´ van de Dominicusparochie in Utrecht West op 22 oktober 2008 te Utrecht.
 • Hedendaagse wonderverhalen en de grens tussen leven en dood. Lezing in het kader van het jaarthema “Over grenzen” van het Dr. J.H. Bavinck College te Groningen op 22 januari 2009 te Groningen. 
 • Het droomverhaal in hedendaagse wondervertellingen. Op basis van de wonderverhalen van het KRO-programma ‘Wonderen Bestaan’ (2003-2007). Lezing op de interdisciplinaire studiedag ´Over dromen gesproken´ van de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, op 12 maart 2010 te Tilburg.
 • Het wonderlijke in hedendaagse wonderverhalen. Lezing gepubliceerd op de site van de tentoonstelling ‘Allemaal wonderen’’, Catharijneconvent Utrecht, 28 februari 2020.
 • Geloof hechten aan wonderverhalen:  Een onderzoek naar de brieven van KRO´s ´Wonderen bestaan.´ Onderzoeksverslag met bijlagen. Integrale tekst van de lezing gehouden op 29 oktober op het KRO-Luce symposium `Wonder boven wonder´ te Utrecht.
 • http://www.kro.nl/wonderenbestaan/home.asp  en http://www.luce.nl/publicaties/sd902;
 • Miniaturen van verwondering: Onderzoek naar de brieven van KRO´s `Wonderen bestaan´, excerpt van de lezing Geloof hechten aan wonderverhalen in: Het goede leven (Friesch Dagblad) 3 (2004) nr. 44, 15. Andere excerpten en samenvattingen zijn onder meer gepubliceerd in Trouw, De Telegraaf, Nederlands Dagblad, Centraal Weekblad, De Haagsche Courant en in diverse omroepbladen. Ook in Vlaamse tijschriften als Tertio en Evita is aandacht aan dit wonderonderzoek besteed.

English

 • Figuring the Sacred in Contemporary Miracle Stories.  Lecture held during the workshop ´Religious Representations: Questions of Aesthetics and Styles´ at the conference ´What is Religion? Vocabularies, Temporalities, Comparabilities´ from NWO programme ´The Future of the Religious Past´ June 3, 2005 in Amsterdam.
 • Signs of the Beloved Dead in Contemporary Miracle Stories. Lecture held during the seminar ´Death, Technology and Popular Culture´ in the section `Death, Dying and Beyond´ at the conference of the American Academy of Religion op November 3, 2008 in Chicago, U.S.

Media Appearances and Presentations

Dutch

 • Optreden in ´Wonderen bestaan – alleen als je er in gelooft?´ Televisieprogramma Soeterbeeck (KRO), uitgezonden op 26-10-2004 en 31-10-2004
 • Interviews in KRO´s Kruispunt (radio), KRO´s Studio (t.v.gids) en de VPRO-gids (2004).
 • Besprekingen van de onderzoekspresentatie Geloof hechten aan wonderverhalen: Een onderzoek naar de brieven van KRO´s ´Wonderen bestaan´ in Trouw, De Telegraaf, Nederlands Dagblad, Katholiek Nieuwsblad, Friesch Dagblad, Haagsche Courant, KatholiekNederland.nl., Tertio (2004-2005)
 • Interviews en medewerking aan radioprogramma´s, tijdschriften e.d. zoals Avantgarde, Evita, GezondNU en in Verum, Pulchrum et Bonum en Het Klooster (2005-2008), en op Kerstavond 2015.
 • “Het wonder zet de wereld op zijn kop,” interview in BIJEEN, juni 1998.
 • Interviews en presentaties in het kader van het onderzoek van Motivaction in opdracht van KRO/NCRV en Museum Catharijneconvent, en de Wonderententoonstelling “Allemaal wonderen” in het Catharijneconvent, in de periode januari – maart 2020, o.a. Algemeen Dagblad, Nederlands Dagblad en Trouw, en in bladen zoals De Kanttekening, Catharijne, De Verwondering, Eva.
 • Meet the professor: 2020, 2021, 2022, 2023, colleges voor kinderen over eigentijdse wonderverhalen.
 • MuseumJeugdUniversiteit: 2020, 2021, lezingen voor kinderen over eigentijdse wonderverhalen.
 • Optreden met het verzamelen van wonderverhalen en (radio)interviews en presentaties in het kader van het Betweterfestival (Universiteit Utrecht 29 september 2023), o.a. in “De nacht van…NTR” op 21 september 2023.