Feminist Hermeneutics

Publications related to this research theme

Korte, A.J.A.C.M. (2014). Recapturing the Sacred: Feminist-Theological Hermeneutics and the Authority of Holy Texts. In: Yearbook of the Europe­an Socie­ty of Women in Theolo­gical Research 12, 2004, 12-32.

Korte, A.J.A.C.M. (2012). Sacred Symbols of the City: Babel, Barbara and their Towers. In: Liliana Gómez and Walter Van Herck (eds.), The Sacred in the City (London/New York: Continuum), 127-140.

Korte, A.J.A.C.M. (2010). Queer theologie en verlangend Bijbellezen: een slotbeschouwing. In Adriaan van Klinken & Nienke Pruiksma (reds.), Onder de regenboog: De Bijbel queer gelezen (Vught: Skandalon), 179-195.

Korte, A.J.A.C.M. (2010). Paradise Lost, Growth Gained: Eve’s Story Revisited: Genesis 2-4 in a Feminist Theological Perspective.” In: Bob Becking & Susanne Hennecke (eds.), Out of Paradise: Eve and Adam and Their Interpreters (Sheffield: Sheffield Phoenix Press), 140-156.

Korte, A.J.A.C.M. (2010). Dying to Tell: Madonna’s kruisigingscène als icoon van heiligheid en zonde.” In D. Pollefeyt et al. (reds.), ‘Wil er iemand mijn Messias zijn?’ (Leuven: Acco), 29-57.

Korte, A.J.A.C.M. (2009). Babel, Barbara en hun torens: Gen 11,1-9 genderkritisch belicht.” In: Harm van Grol & Piet van Midden (reds.), Een roos in de lente: Theologisch palet van de FKT (Utrecht: FKT), 145-158.

Korte, A.J.A.C.M. (2005). Vallen en opstaan in het paradijsverhaal: Genesis 2-4 in feministisch-theologisch perspectief.” In: Harm Goris & Susanne Hennecke (reds.), Adam en Eva in het paradijs: actuele visies op man en vrouw uit 2000 jaar christelijke theologie (Zoetermeer: Meinema), 167-182.

Korte, A.J.A.C.M. (2005). De toren van Babel: over noodzakelijke gedaanteveranderingen in de theologie. Lecture at the symposium ‘Ons rakelings nabij: Edward Schillebeeckx en de toekomst van de theologie’ (26 February 2005). Published at http://www.dsts.nl/studiedag2005.html.

Korte, A.J.A.C.M. (2004). Recapturing the Sacred: Feminist-Theological Hermeneutics and the Authority of Holy Texts. In: Yearbook of the European Society of Women in Theological Research no. 12, 12-32.

Korte, A.J.A.C.M. (2004). Judit: zelfvertrouwen en Godsvertrouwen. In: Frans Maas, Jacques Maas & Klaas Spronk (reds.), De Bijbel spiritueel: bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften (Zoetermeer: Meinema), 231-238.

Korte, A.J.A.C.M. (2003). Verhalen van ontzetting: theologische reflectie over tekstfragmenten uit het dagboek van buurtpastor Anne (oktober 200).” In: Andries Baart & Frans Vosman (reds.), Present: theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores (Utrecht: Lemma), 24-44.

Korte, A.J.A.C.M. (2003). Verhalen van ontzetting: theologische reflectie over tekstfragmenten uit het dagboek van buurtpastor Anne (oktober 200). In: Andries Baart & Frans Vosman (reds.), Present: theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores (Utrecht: Lemma), 24-44.

Korte, A.J.A.C.M. (2000). Gods geslacht: gender en verwantschap in vrouwenstudies theologie. Tijdschrift voor Theologie 40, nr. 3, 251-275.

Korte, A.J.A.C.M. (1999). Van generatie op generatie: bloedverwantschap in de religieuze verbeelding. In: Anne-Marie Korte et al. (eds.), De ordening van het verlangen: vriendschap, verwantschap en (homo)seksualiteit in joodse en christelijke tradities (Zoetermeer: Meinema), 68-86.

Korte, A.J.A.C.M. (1998). Tot in hart en nieren. In: Anton van Harskamp et al. (reds.), De religieuze ruis in Nederland: Thesen over de versterving en de wedergeboorte van de godsdienst (Zoetermeer: Meinema), 99-108.

Korte, A.J.A.C.M. (1998). Significance Obscured: Rachel’s Theft of the Therafim.” In: Jonneke Bekkenkamp & Maaike de Haardt (eds.), Begin with the Body: Corporeality, Religion and Gender (Leuven: Peeters), 157-182.

Korte, A.J.A.C.M. (1998). Significance Obscured: Rachel’s Theft of the Therafim. In: Jonneke Bekkenkamp & Maaike de Haardt (eds.), Begin with the Body: Corporeality, Religion and Gender (Leuven: Peeters, 1998), 157-182.

Korte, A.J.A.C.M. (1997). Ontvreemding en ontferming: het raadsel van Rachels ‘godenroof’ (Gen. 31). In: Bert Blans (red.), Stapstenen: opstellen over spiritualiteit en filosofie, aangeboden aan Ilse N. Bulhof (Best: Damon), 41-67.

Korte, A.J.A.C.M. (1997). Erfenissen van Eva: op zoek naar het plezier van de tekst (Gen. 2 en 3).” Sofia: Nieuwsbrief Vrouwenstudies Theologie 4, nr. 4, 4-15.